CREDIT RATING AGENCY
АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ
БАКР е единствената българска агенция, която
е регистрирана от Комисията за Финансов Надзор
и Европейския орган за ценни книжа и пазари по
Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета

 

Съвет на директорите: 

 

доц. д-р Мариана Асенова - председател на Съвета на директорите

 

Катерина Михайловска - заместник-председател, член на Съвета на директорите

 

Жасмина Колева-Петрунов - член на Съвета на директорите

 

Христо Михайловски - член на Съвета на директорите и изпълнителен директор

 

 

 

 

Консултативен съвет:

 

г-н Иван Нейков

 

проф. Радослав Цончев

 

г-н Петър Андонов

 

г-н Светослав Гаврийски

 

д-р Георги Ганев