CREDIT RATING AGENCY
АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ
БАКР е единствената българска агенция, която
е регистрирана от Комисията за Финансов Надзор
и Европейския орган за ценни книжа и пазари по
Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета

 

"Икономедиа"АД, издател на вестник "Капитал" (www.capital.bg)

 

На 27.02.2006 г. Българска Агенция за Кредитен Рейтинг сключи споразумение с "Икономедиа"- АД, в качеството си на издател на вестник "Капитал" за съвместно сътрудничество. Това споразумение предвижда предоставяне и публикуване на информация и анализи на сектори и компании от българската икономика изготвени от БАКР АД.

 

ICRA An Associate of Moody's Investors Service (www.icra.in)

 

На 12.07.2004 г. Българска Агенция за Кредитен Рейтинг (БАКР АД) подписва споразумение с ICRA An Associate of Moody's Investors Service за адаптиране на рейтингови методологии, изграждане на процедура за изработване и присъждане на кредитни рейтинги и участие на експерти на ICRA в процеса по изработването и присъждането на кредитен рейтинг.

 

АСИ ООД, издател на вестник "Строителство Градът" (www.stroitelstvo.info)

 

На 26 март 2004 г. АСИ ООД и БАКР АД подписаха договор за сътрудничество, с който обединяват усилията си за развитие и популяризиране на дейността по определяне кредитен рейтинг на фирмите от строителния бранш в България.

 

Вестник "Пари" (Пари)

 

На 26.01.2004 г. БизнесМедия Груп АД и БАКР АД подписаха договор за сътрудничество при популяризирането на дейността по определяне на кредитен рейтинг. Вестник "Пари" публикува два пъти месечно различни анализи и доклади на БАКР АД.

 

Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП)

 

На 16 юли 2003 г. Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП) и Българска агенция за кредитен рейтинг АД (БАКР АД) подписаха договор за сътрудничество при изготвяне на кредитен рейтинг за фирмите членове на БТПП. Изготвеният кредитен рейтинг за фирми членове на БТПП се утвърждава със сертификат, издаден съвместно от БАКР АД и БТПП.

 

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП)

 

На 16.06.2003 г. Браншова камара на дървообработващата и мебелната  промишленост и БАКР АД подписаха договор за сътрудничество.

 

Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (www.ebrd.com)

 

Списание "Business week" (www.businessweek.bg)

 

На 06.03.2009 г. БАКР сключи договор със списание "Business week" България. Експертите на БАКР ще правят проучвания и анализи на отрасли и на конкурентоспособността на български фирми. Съответните материали ще се публикуват в списанието.