CREDIT RATING AGENCY
АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ
БАКР е единствената българска агенция, която
е регистрирана от Комисията за Финансов Надзор
и Европейския орган за ценни книжа и пазари по
Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета

 

КАЛЕНДАР НА БАКР ЗА ДЪРЖАВНИТЕ РЕЙТИНГИ ЗА 2017 г.

 

КАЛЕНДАР НА БАКР ЗА ДЪРЖАВНИ РЕЙТИНГИ ЗА 2016 г.

 

КАЛЕНДАР НА БАКР ЗА ДЪРЖАВНИ РЕЙТИНГИ ЗА 2015 г.

 

КАЛЕНДАР НА БАКР ЗА ДЪРЖАВНИ РЕЙТИНГИ ЗА 2014 г. 

 

ПОЛИТИКА ЗА НЕПОИСКАНИТЕ КРЕДИТНИ РЕЙТИНГИ И НЕПОИСКАНИТЕ ДЪРЖАВНИ РЕЙТИНГИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

СХЕМИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

 

СЪЩЕСТВУВАЩИ И ПОТЕНЦИАЛНИ КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ

 

КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА БАКР ЗА 2016 ГОДИНА

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА БАКР ЗА 2015 ГОДИНА

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА БАКР ЗА 2014 ГОДИНА

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА БАКР ЗА 2013 ГОДИНА

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА БАКР ЗА 2012 ГОДИНА

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА БАКР ЗА 2011 ГОДИНА

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА БАКР ЗА 2010 ГОДИНА

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА БАКР ЗА 2009 ГОДИНА

 

ПРЕХОДНА МАТРИЦА ЗА ПЕРИОДА 2004-2016Г.