CREDIT RATING AGENCY
АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ
БАКР е единствената българска агенция, която
е регистрирана от Комисията за Финансов Надзор
и Европейския орган за ценни книжа и пазари по
Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета

За контакти:

тел./факс: +359 (2) 987 63 63

тел.: +359 (2) 987 33 71

e-mail: office@bcra-bg.com

 

Адрес:

бул. "Евлоги Георгиев" 95, ет. 1

София 1142

България

 


Вижте по-голяма карта