CREDIT RATING AGENCY
АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ
БАКР е единствената българска агенция, която
е регистрирана от Комисията за Финансов Надзор
и Европейския орган за ценни книжа и пазари по
Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета

 

Кредитен рейтинг

 

Кредитният рейтинг представлява най-кратката задълбочена и лесна за разбиране оценка на кредитоспособността на конкретна стопанска единица от гледна точка на нейните кредитори. Той дава обективно външно мнение за способността на даден длъжник навременно да обслужва поетите финансови задължения.

 

За изработването на кредитния доклад и присъждането на рейтинг се използва официална информация от обекта на рейтинговане, собствена база данни на БАКР и източници на официална публична информация - Комисия за Финансов Надзор, Национален Статистически Институт, Българска Народна Банка.

 

ДЪРЖАВЕН РЕЙТИНГ

 

КОРПОРАТИВЕН КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ НА ОБЩИНИ

 

KРЕДИТЕН РЕЙТИНГ НА ПРОЕКТИ

 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ НА ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ

 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА НА БАНКИ

 

РЕЙТИНГ НА СПОСОБНОСТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ИСКОВЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ

 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ НА ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ И НА ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ

 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ НА ЛИЗИНГОВИ КОМПАНИИ

 

KРЕДИТЕН РЕЙТИНГ НА ГРУПА ОТ ФИРМИ /ХОЛДИНГ/

 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ НА ГАРАНЦИОНЕН ФОНД