CREDIT RATING AGENCY
АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ
БАКР е единствената българска агенция, която
е регистрирана от Комисията за Финансов Надзор
и Европейския орган за ценни книжа и пазари по
Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета

 
Относно:Кредитен доклад
Наименование на компанията:
Лице за контакт-име и длъжност:
Телефон:
Факс:
e-mail:
Допълнителна информация:
Изчисти   Изпрати