Съвет на директорите: 

доц. д-р Мариана Асенова - председател на Съвета на директорите

Катерина Михайловска - заместник-председател, член на Съвета на директорите

Жасмина Колева-Петрунов - член на Съвета на директорите

Христо Михайловски - член на Съвета на директорите и изпълнителен директор

 

Консултативен съвет:

г-н Иван Нейков

проф. Радослав Цончев

г-н Петър Андонов

г-н Светослав Гаврийски

д-р Георги Ганев