БАКР разработи полезен модел на Система за подпомагане дейността на МСП и получи сертификат за полезен модел

Дата на създаване: 05-03-2020

През 2019 г. част от екипа на БАКР разработи полезен модел на Система за подпомагане дейността на малките и средни предприятия, която притежава няколко модула, които я правят иновативна, вкл. модул за машинно самообучение. Полезният модел беше успешно регистриран в Патентното ведомство на Република България и агенцията получи официален сертификат.