Екипът на БАКР, съвместно с УНСС, участваха в дискусия „5G: интелигентна трансформация и растеж“

Дата на създаване: 25-11-2019

БАКР – агенция за кредитен рейтинг АД (БАКР), съвместно с Университета за национално и световно стопанство (УНСС), взе участие в организирана от Комисията за регулиране на съобщенията среща-дискусия: „5G: интелигентна трансформация и растеж“, проведена на 19 ноември 2019 г. в НДК, зала 6.

От страна на агенцията участваха г-н Христо Михайловски, Изпълнителен директор, Кирил Григоров, Прокурист, и икономическите анализатори Радостина Стаменова и Калина Димитрова. От страна на Университета за национално и световно стопанство участваха проф. д. ик. н. Стати Статев, Ректор и директор на Института по икономика и политики, и д-р Петкан Илиев, които представиха презентация, разработена съвместно от екипите на БАКР и УНСС. 

Официални гости на събитието бяха:

г-н Иван Димитров, председател на Комисията за регулиране на съобщенията;

г-н Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

г-н Ласло Тот, ръководител „Публична политика“ за Европа, Международна асоциация на мобилните оператори.

Основни теми в дискусията бяха макроикономическите аспекти на влиянието на 5G върху българската икономика, влиянието на 5G върху здравето; международната практика при въвеждането на 5G, и свързаните с това развитие и хармонизация на политика и законодателство.

Проведените панелни дискусии засегнаха основно перспективите пред въвеждането на 5G в България и предизвикателствата пред него. Беше подчертано, че технологията е ключова за развитието на т. нар. Индустрия 4.0, както и на Земеделие 4.0, а общини, селско стопанство и енергетика са сред секторите, в които 5G мрежата ще има най-силно влияние.

Участието на екипа на БАКР в тази среща-дискусия е важна стъпка към развитието на темата за влиянието на Индустрия 4.0.