Христо Михайловски, Изпълнителен директор на БАКР участва в БИФ 2019

Дата на създаване: 03-12-2019

Христо Михайловски, Изпълнителен директор на „БАКР – агенция за кредитен рейтинг“ АД, взе участие на провелото се на 3 декември 2019 г. в гр. София ежегодно събитие на Българския икономически форум.

Темата на форума беше „Българската икономика в края на 2019. Перспективи пред малкия бизнес за 2020“.

Презентацията на господин Михайловски на тема „ИНДУСТРИЯ 4.0 – КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА НАЦИОНАЛНАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ бе включена в част 4 на форума – „Индустрия 4.0 – какво следва за малките?“

Господин Михайловски анализира готовността на България за производството на бъдещето на база позиционирането на страната в световен мащаб. Тъй като размерът на икономиките в контекста на Индустрия 4.0 не е решаващ фактор за националната конкурентоспособност, възможностите на България да се нареди сред страните-лидери в технологичното производство като Естония, Словения и Чехия бяха разгледани. Акцент в представянето бяха предизвикателствата пред малките и средни компании (МСП). Индустрия 4.0 може да бъде двигател за растежа на МСП в България, но осигуряването на финансиране ще бъде основно предизвикателство пред тях, както и своевременното изграждане на 5G инфраструктура у нас.