Община Бургас
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг 
Дългосрочен: BBB 01-04-2021 02-04-2021
Перспектива: стабилна 01-04-2021 02-04-2021
Краткосрочен: A-3 01-04-2021 02-04-2021
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: AA- (BG) 01-04-2021 02-04-2021
Перспектива: стабилна 01-04-2021 02-04-2021
Краткосрочен: A-1+ (BG) 01-04-2021 02-04-2021