Община Бургас
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг 
Дългосрочен: BBB 01-10-2020 02-10-2020
Перспектива: стабилна 01-10-2020 02-10-2020
Краткосрочен: A-3 01-10-2020 02-10-2020
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: AA- (BG) 01-10-2020 02-10-2020
Перспектива: стабилна 01-10-2020 02-10-2020
Краткосрочен: A-1+ (BG) 01-10-2020 02-10-2020