Община Аксаково
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг 
Дългосрочен: BBB- 18-02-2021 19-02-2021
Перспектива: стабилна 18-02-2021 19-02-2021
Краткосрочен: A-3 18-02-2021 19-02-2021
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: A (BG) 18-02-2021 19-02-2021
Перспектива: стабилна 18-02-2021 19-02-2021
Краткосрочен: A-1 (BG) 18-02-2021 19-02-2021