Република Албания
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Държавен рейтинг
Дългосрочен: нB+ 18.03.2021 19.03.2021
Перспектива: стабилна 18.03.2021 19.03.2021
Краткосрочен: нC 18.03.2021 19.03.2021

н - непоискан рейтинг