Република Албания
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Държавен рейтинг
Дългосрочен: нB+ 28.10.2020 30.10.2020
Перспектива: стабилна 28.10.2020 30.10.2020
Краткосрочен: нC 28.10.2020 30.10.2020

н - непоискан рейтинг