ЗАД Алианц България
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Рейтинг на способност за изплащане на искове
Дългосрочен: A- 27-11-2020 30-11-2020
Перспектива: стабилна 27-11-2020 30-11-2020
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: AA+ (BG) 27-11-2020 30-11-2020
Перспектива: стабилна 27-11-2020 30-11-2020