ЗАД Армеец
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Рейтинг на способност за изплащане на искове
Дългосрочен: BB+ 11-02-2021 12-02-2021
Перспектива: положителна 11-02-2021 12-02-2021
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: A- (BG) 11-02-2021 12-02-2021
Перспектива: положителна 11-02-2021 12-02-2021