АТ Инженеринг 2000
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг 
Дългосрочен: BBB- (о) 19-10-2011 19-10-2011
Перспектива:   19-10-2011 19-10-2011
Краткосрочен: A-3 (о) 19-10-2011 19-10-2011
(о) - оттеглен