Авто Юнион
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг
Дългосрочен: BB+ 29-03-2021 01-04-2021
Перспектива: стабилна 29-03-2021 01-04-2021
Краткосрочен: B 29-03-2021 01-04-2021
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: BBB+ (BG) 29-03-2021 01-04-2021
Перспектива: стабилна 29-03-2021 01-04-2021
Краткосрочен: A-2 (BG) 29-03-2021 01-04-2021