Българо-американска кредитна банка
  Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Рейтинг на финансова сила
Дългосрочен: BB- 19.04.2021 20.04.2021
Перспектива: положителна 19.04.2021 20.04.2021
Краткосрочен: B 19.04.2021 20.04.2021
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: BBB- (BG) 19.04.2021 20.04.2021
Перспектива: положителна 19.04.2021 20.04.2021
Краткосрочен: A-3 (BG) 19.04.2021 20.04.2021