ЗД Бул Инс
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Рейтинг на способност за изплащане на искове
Дългосрочен: BB 18-12-2020 21-12-2020
Перспектива: положителна 18-12-2020 21-12-2020
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: BBB (BG) 18-12-2020 21-12-2020
Перспектива: положителна 18-12-2020 21-12-2020