Република България
  Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Държавен рейтинг
Дългосрочен: нBBB 14-10-2020 16-10-2020
Перспектива: стабилна 14-10-2020 16-10-2020
Краткосрочен: нА-3 14-10-2020 16-10-2020
н - непоискан рейтинг