Република България
  Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Държавен рейтинг
Дългосрочен: нBBB 15-04-2021 16-04-2021
Перспектива: стабилна 15-04-2021 16-04-2021
Краткосрочен: нА-3 15-04-2021 16-04-2021
н - непоискан рейтинг