Централна кооперативна банка Скопие
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Рейтинг на финансова сила
Дългосрочен: BB- 29-04-2021 30-04-2021
Перспектива: положителна 29-04-2021 30-04-2021
Краткосрочен: B 29-04-2021 30-04-2021