Кредисимо
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг
Дългосрочен: BBB 04-11-2020 05-11-2020
Перспектива: стабилна 04-11-2020 05-11-2020
Краткосрочен: A-3 04-11-2020 05-11-2020
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: A+ (BG) 04-11-2020 05-11-2020
Перспектива: стабилна 04-11-2020 05-11-2020
Краткосрочен: A-1 (BG) 04-11-2020 05-11-2020