Търговска банка Д
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Рейтинг на финансова сила
Дългосрочен: BB 22-10-2020 23-10-2020
Перспектива: положителна 22-10-2020 23-10-2020
Краткосрочен: B 22-10-2020 23-10-2020
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: BBB (BG) 22-10-2020 23-10-2020
Перспектива: положителна 22-10-2020 23-10-2020
Краткосрочен: A-3 (BG) 22-10-2020 23-10-2020