Делта Кредит АДСИЦ
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг 
Дългосрочен: BBB- 21-12-2020 23-12-2020
Перспектива: стабилна 21-12-2020 23-12-2020
Краткосрочен: A-3 21-12-2020 23-12-2020
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: A (BG) 21-12-2020 23-12-2020
Перспектива: стабилна 21-12-2020 23-12-2020
Краткосрочен: A-1 (BG) 21-12-2020 23-12-2020