Община Долни Чифлик
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг 
Дългосрочен: BB+ (о) 01-10-2010 01-10-2010
Перспектива:   01-10-2010 01-10-2010
Краткосрочен: B (о) 01-10-2010 01-10-2010
(о) - оттеглен