ПОК Доверие (УПФ, ППФ, ДПФ)
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг на ПОК Доверие
Дългосрочен: A- 10-12-2020 11-12-2020
Перспектива: стабилна 10-12-2020 11-12-2020
Краткосрочен: A-2 10-12-2020 11-12-2020
Рейтинг на УПФ Доверие
Дългосрочен: A-pf 10-12-2020 11-12-2020
Перспектива: стабилна 10-12-2020 11-12-2020
Рейтинг на ППФ Доверие
Дългосрочен: A-pf 10-12-2020 11-12-2020
Перспектива: стабилна 10-12-2020 11-12-2020
Рейтинг на ДПФ Доверие
Дългосрочен: A-pf 10-12-2020 11-12-2020
Перспектива: стабилна 10-12-2020 11-12-2020