ДЗИ - Общо застраховане
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Рейтинг на способност за изплащане на искове
Дългосрочен: BBB+ 11-03-2021 12-03-2021
Перспектива: положителна 11-03-2021 12-03-2021
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: AA+ (BG) 11-03-2021 12-03-2021
Перспектива: стабилна 11-03-2021 12-03-2021