Етропал
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг
Дългосрочен: BB 25-09-2020 28-09-2020
Перспектива: положителна 25-09-2020 28-09-2020
Краткосрочен: B 25-09-2020 28-09-2020
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: BBB (BG) 25-09-2020 28-09-2020
Перспектива: положителна 25-09-2020 28-09-2020
Краткосрочен: A-2 (BG) 25-09-2020 28-09-2020