Еврохолд България
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг
Дългосрочен: BBB- 03-09-2020 09-09-2020
Перспектива: стабилна 03-09-2020 09-09-2020
Краткосрочен: A-3 03-09-2020 09-09-2020
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: A (BG) 03-09-2020 09-09-2020
Перспектива: стабилна 03-09-2020 09-09-2020
Краткосрочен: A-1 (BG) 03-09-2020 09-09-2020