ЗД Евроинс
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Рейтинг на способност за изплащане на искове
Дългосрочен: BBB- 03-02-2021 05-02-2021
Перспектива: стабилна 03-02-2021 05-02-2021
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: A+ (BG) 03-02-2021 05-02-2021
Перспектива: стабилна 03-02-2021 05-02-2021