Формопласт
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг 
Дългосрочен: B+ (о) 02-04-2018 03-04-2018
Перспектива: - 02-04-2018 03-04-2018
Краткосрочен: C (о) 02-04-2018 03-04-2018
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: BB- (BG) (о) 02-04-2018 03-04-2018
Перспектива: - 02-04-2018 03-04-2018
Краткосрочен: B (BG) (о) 02-04-2018 03-04-2018
(о) - оттеглен