Глобал Консултинг
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг
Дългосрочен: BBB- (о) 05-03-2020 06-03-2020
Перспектива: - 05-03-2020 06-03-2020
Краткосрочен: A-3 (о) 05-03-2020 06-03-2020
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: A+ (BG) (о) 05-03-2020 06-03-2020
Перспектива: - 05-03-2020 06-03-2020
Краткосрочен: A-1+ (BG) (о) 05-03-2020 06-03-2020

(о) - оттеглен