Херкал
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг 
Дългосрочен: BB (о) 23-12-2011 23-12-2011
Перспектива:   23-12-2011 23-12-2011
Краткосрочен: B (о) 23-12-2011 23-12-2011
(о) - оттеглен