Инвестбанк
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Рейтинг на финансова сила
Дългосрочен: B 29-03-2021 30-03-2021
Перспектива: стабилна 29-03-2021 30-03-2021
Краткосрочен: C 29-03-2021 30-03-2021
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: B (BG) 29-03-2021 30-03-2021
Перспектива: стабилна 29-03-2021 30-03-2021
Краткосрочен: C (BG) 29-03-2021 30-03-2021