Инвестбанк
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Рейтинг на финансова сила
Дългосрочен: B- 18-11-2020 19-11-2020
Перспектива: стабилна 18-11-2020 19-11-2020
Краткосрочен: C 18-11-2020 19-11-2020
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: B- (BG) 18-11-2020 19-11-2020
Перспектива: стабилна 18-11-2020 19-11-2020
Краткосрочен: C (BG) 18-11-2020 19-11-2020