НГФ Солидарност
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Рейтинг на финансова сила
Дългосрочен: PFR3 (о) 15-04-2013 15-04-2013
Перспектива: - 15-04-2013 15-04-2013
(о) - оттеглен