Република Полша
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Държавен рейтинг 
Дългосрочен: нА 28-01-2021 29-01-2021
Перспектива: стабилна 28-01-2021 29-01-2021
Краткосрочен: нА-1 28-01-2021 29-01-2021
н - непоискан рейтинг