Poznański F. P. K. Sp. z o.o.
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг
Дългосрочен: A- (о) 20-06-2014 20-06-2014
Перспектива:   20-06-2014 20-06-2014
Краткосрочен: A-1 (о) 20-06-2014 20-06-2014
(о) - оттеглен