Община Раднево
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг 
Дългосрочен: CCC (о) 11-12-2014 11-12-2014
Перспектива:   11-12-2014 11-12-2014
Краткосрочен: C (о) 11-12-2014 11-12-2014
(о) - оттеглен