Румъния
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Държавен рейтинг
Дългосрочен: нBBB- 10-12-2020 11-12-2020
Перспектива: негативна 10-12-2020 11-12-2020
Краткосрочен: нA-3 10-12-2020 11-12-2020
н - непоискан рейтинг