Република Сърбия
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Държавен рейтинг
Дългосрочен: нBB+ 06-01-2021 08-01-2021
Перспектива: стабилна 06-01-2021 08-01-2021
Краткосрочен: нB 06-01-2021 08-01-2021
н - непоискан рейтинг