Shiva Pharmachem Ltd.
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг
Дългосрочен: BB+ 27.11.2020 02.12.2020
Перспектива: стабилна 27.11.2020 02.12.2020