Община Созопол
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг
Дългосрочен: CCC 03-12-2020 04-12-2020
Перспектива: стабилна 03-12-2020 04-12-2020
Краткосрочен: C 03-12-2020 04-12-2020
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: CCC (BG) 03-12-2020 04-12-2020
Перспектива: стабилна 03-12-2020 04-12-2020
Краткосрочен: C (BG) 03-12-2020 04-12-2020