Старком Холдинг
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг
Дългосрочен: BBB- 07-04-2021 09-04-2021
Перспектива: стабилна 07-04-2021 09-04-2021
Краткосрочен: A-3 07-04-2021 09-04-2021
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: A (BG) 07-04-2021 09-04-2021
Перспектива: стабилна 07-04-2021 09-04-2021
Краткосрочен: A-1 (BG) 07-04-2021 09-04-2021