Синтетика
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг
Дългосрочен: BBB- 10-09-2020 15-09-2020
Перспектива: стабилна 10-09-2020 15-09-2020
Краткосрочен: A-3 10-09-2020 15-09-2020
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: A (BG) 10-09-2020 15-09-2020
Перспектива: стабилна 10-09-2020 15-09-2020
Краткосрочен: A-1 (BG) 10-09-2020 15-09-2020