Тексим Банк
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Рейтинг на финансова сила
Дългосрочен: BB- 06-01-2021 08-01-2021
Перспектива: стабилна 06-01-2021 08-01-2021
Краткосрочен: B 06-01-2021 08-01-2021
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: BB- (BG) 06-01-2021 08-01-2021
Перспектива: стабилна 06-01-2021 08-01-2021
Краткосрочен: B (BG) 06-01-2021 08-01-2021