Топливо
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг
Дългосрочен: BBB (о) 01-09-2009 01-09-2009
Перспектива: - 01-09-2009 01-09-2009
Краткосрочен: A-2 (о) 01-09-2009 01-09-2009
(о) - оттеглен