Toruński F. P. K. Sp. z o.o.
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг 
Дългосрочен: BBB+ (о) 08-09-2014 08-09-2014
Перспектива:   08-09-2014 08-09-2014
Краткосрочен: A-2 (о) 08-09-2014 08-09-2014
(о) - оттеглен