Трансгео
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг
Дългосрочен: BBB (о) 05-01-2015 06-01-2015
Перспектива:   05-01-2015 06-01-2015
Краткосрочен: A-3 (о) 05-01-2015 06-01-2015
(о) - оттеглен