Обединена българска банка
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Рейтинг на финансова сила
Дългосрочен: BBB+ 25-09-2020 28-09-2020
Перспектива: стабилна 25-09-2020 28-09-2020
Краткосрочен: A-2 25-09-2020 28-09-2020
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: AA- (BG) 25-09-2020 28-09-2020
Перспектива: стабилна 25-09-2020 28-09-2020
Краткосрочен: A-1+ (BG) 25-09-2020 28-09-2020