Община Варна
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг
Дългосрочен: BBB 26-11-2020 27-11-2020
Перспектива: стабилна 26-11-2020 27-11-2020
Краткосрочен: A-3 26-11-2020 27-11-2020
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: AA- (BG) 26-11-2020 27-11-2020
Перспектива: стабилна 26-11-2020 27-11-2020
Краткосрочен: A-1+ (BG) 26-11-2020 27-11-2020